EM I STRYI, UKRAINA 1 - 3 AUG 2008.

Årets EM för modellbilar kördes i västra Ukraina på en av landets 26!! banor ( varav endast 3 är i körbart skick) belägen i Stryi ( som betyder strid ström). En vecka innan tävlingen hade ett skyfall orsakat den översvämmade floden att göra rätt för sitt namn, då den steg 6m över normal nivå, matad från de närliggande Karpaterna. Banans höjd över havet är ca 300 m men endast ett par m över den framstörtande floden.

13 deltagarländer ställde upp med varierande manskap, Estland med 14 tävlande och 3 påhejare. Även Ryssland, Schweiz och Tyskland hade sitt manskap på plats. Lägsta deltagarantal hade Frankrike och Sverige med var sin. Huvudsyftet med det Svenska deltagandet var inte bara att delta utan också att försöka få köra ett EM här hemma 2009. Det visade sig lättare än förväntat, så vi kan dra igång förberedelserna omedelbart.

Mycket vackert och varmt väder under hela veckan krävde andra inställningar på bilarna än normalt, så det tränades och provades härliga till utan att någon fick till en riktig toppinställning. Banans karaktär var också något svårbedömd. Slät men ändå inte slät, greppig över det normala, utan att slita på däcken. Dessutom rengöring 2ggr/dag.

På torsdagen invigningsceremoni av inte tidigare skådat slag (undantaget OS). Pampigt (i dubbel bemärkelse) med invigningstal av borgmästare och president (FEMA), och utdelning av gåva i form av en brödkrans till varje nation. En tradition från alla de krigstider landet upplevt. Dans av ett antal gymnaster i 15-17års ålder, parad av alla deltagare och hissande av FEMA-standar.

FEMA årsmöte på aftonen, där det bl.a. bestämdes att Örebroklubben står värd för EM 2009 tisdag 28/juli – söndag 2/aug. vecka 31. Samt fick ca 6 kg årsredogörelse att släpa hem och fördela.

Angående FEMA generalförsamlingsmöte
 
Med stöd av information 10.juli 2008 speedmodelcar.
57. FEMA generalförsamlingsmöte.

Punkt: 1 till 8  ok
Punkt: 9 återval av P.O Ströbel
Punkt: 10.1 så vitt jag förstod, ingen åtgärd
Punkt: 10.2 återigen osäker vad som bestämdes. Får invänta protokollet.
Punkt: 10.3 ålägges varje deltagarland att föreslå en bästa sportsman för året( äldst+ yngst)
Punkt: 11 100 Euro/land, 10E/ delt., 1000 Euro till EM arrangör.
Punkt: 12.1 Em 2009 Sverige, EM 2010 Schweitz.
Punkt: 12.2 EM 2011 Estland
Punkt: 12.3 GP Sverige Gävle 13-14 juni.
Punkt: 12.4 Norr; Örebro, Pila, Tallinn. Söder; Kapfenhart, Basel, Lyon.
Punkt: 13  Daniel Kiechl  ang. mått på sporrar och avstängare. Detaljer kommer.
Punkt: 14  Inga
Avslutning OK.
 
Protokoll kommer att läggas ut på Speedmodelcar.com

Tävlingen var tänkt att genomföras med första heat med startordning efter årsbästatider. Andra heat med omvänd startordning, och avslutningsheat baserat på bästa uppnådda hastighet i de två första heaten, men långsammast först. Så blev det nu inte utan de två första heaten kördes efter årsbästa med startordning uppifrån och sista heatet i omvänd startordning. Det gick bra det också.

Individuella resultat kommer på speedmodelcar.com gissningsvis torsdag. Sveriges lag kom på 5-te plats. En första plats i 1.5cc och en andra plats i 5cc. Man hade 4 flatskärmar att redovisa hastigheten för åskådare, och tidtagningssystemet redovisade alla körda varv samt en graf över acc. Ett sådant system bör vi anskaffa o lära oss använda innan nästa år. Samtal med konstruktören gav möjlighet till detta. Dessutom var även Schweitz och Tyskland intresserade av samma program, så möjligheten till ett bra pris finns.

Avslutningen och prisutdelningen var lika pampig som inledningen, med ett extra inslag där P.O Ströbel utdelade FEMA-s guldnål till 4 förtjänta som visade sig vara; Serge Holc Frankrike, Gualtiero Picco Italien, Horst Denneler Tyskland, osso jag Sverige. Yngste och äldste och Karputsikov som fyllde år uppmärksammades.

Ett fotomaterial kommer lite senare att presenteras. Jan-Erik Falk