2004 - 04 - 03

Jägne RT Special 1945.

Tegströms RT Special beskrevs i TFA den 2 feb. 1945. I April i Teknik och Hobby kom ritning och arbetsbeskrivning. Den uttalade förhoppningen var att fler skulle bygga bilen och Tegström förklarade sig villig låna ut den 20 kilos gjutjärnsformen. En som hängde på och lånade formen och byggde en bil var Curt Jägne i Stockholm. Bilderna nedan från Populär Teknik 0ktober 1946 är feikade PR bilder, bilen var inte färdig och blev aldrig färdig - då.

Nedan Jägne RT Special 1945 fotad 2004. Han byggde på ett helt annat sätt än Tegström. En i delar hopsvetsad monoque - kaross i aluminium-pantal plåt. Annan form på sidofönster. Med motorpaketet insatt i en lucka undertill. Nedan. Jägne hade en arbetskompis vid denna tid på J22 fabriken FFV Bromma som var duktig på att knacka plåt och svetsa aluminium - Erik Thorpman!

Red. har kommit över skalet av denna bil som vandrat via Helander - Odelius. Karossen och framvagn. Den är 60 år gammal. Den verkar aldrig ha varit målad. Red,s tycker det skulle vara trevligt att om möjligt få ihop denna bil igen och köra den. Med var en vinkelväxel. Så småningom kommer väl nåt om hur det blev, kanske finns inkromet kvar, dramat fortsätter. Ska bilen göras i ordning ska det givetvis om möjligt vara som den var, annars blir det historieförfalskning.

2003-04-03

Red. hoppades att någon som hade fakta om denna tid skulle höra av sig och ja, glädjande nog har Arne Zetterström hört av sig med korrigeringar. Red. var inte med då, flög Tummeliten med gummimotor. Arne torde vara den ende som är kvar av de aktiva från den tiden. Det var mycket bullshit i texten anser Arne. Risken med sånt här är ju att nedskrivna felaktigheter från djungeltrumman historiskt senare tas som fakta. Mycken lin-bil fakta har aldrig blivit nedskrivet, lin-bilarkeologi är svårt! RT Special kördes inte alls och några linfästen finns inte. Den var en ren pr-bil. Den deltog också hösten 46 i utställning på Tekniska Museet.

Enl. Arne var den första Svenska lin-bilen gjord av Fröjd i Landskrona och den gjorde 81 km/h. Artikel och bild TFA Nov. 1941.

Se nedan Arnes kommentarer om Jägne Special, det mesta i texten var fel enligt Arne. Red. har strukit.

Här följer Arne Zetterströms kommentarer.

" Jägnes RT, tillverkades av pantalplåt, hjälp med svetsningen fick han nog när han jobbade på FFVs J-22 verkstad på Bromma.

Bilen + Jägne finns avbildad Sept.-46 i Populär-Teknik när han " tränar " på PTs bana vid Brommaplan. Träningen är helt fejkad. Hjulen är inga original, tagna från Jägnes 2 cc. dieselkärra SILVERPILEN, som var enda bil som kördes med hundbitgummi. Lämpliga hjul fanns redan hösten 45, Tegströms T-T 92.

Efter bilden i PT syntes den inte mer förrän L. H. var hos Jägne för några år sen och plockade honom på vad han hade kvar av bildelar.

"Motorpaketet" har R. H., det är gjort för liggande motor med cylindriska kugghjul.

Det är nog roligt att fabulera om gamla bilar, men låt det vara fabulering, men lägg inte ut det på nätet så någon kan tro det är sant.

Häls. Arne Z. "

2006-04-16

Red. har fått låna Arne Z. tidningsdokumentation från 40-talet och läst på. I ToH nr 7 1945 står att Jägne håller på med en ny bil ( efter hans första dieseldrivna "Silverpilen") och att det blir en RT Special med en RUDI 10 motor ( Tegströms motor ) och aluminiumkaross. Den var inte klar till Sveriges första tävling 9 Sept. 1945 vid Klarahallen eller den andra på National 28 Dec. 1945. Men i nr. 10 1946 - inför det första SM-et 7 0ktober 1946 i Vinterpalatset - beskrivs bilen med två bilder som en outsider och RT Special men med Jägne insida och med en Ohlsson o Rice 10 motor. Bilderna är tydligen fejkade och bilen kördes inte vid detta tillfälle eller på SM. Sen kom McCoy motorer och Invadern som rejält åkte ifrån de Svenska hembyggena. Red. har lyckats få tag på en tidig mycket fin O o R 10 cc motor med bakförgasare av Lojansson. Red. har tittat noga på Ohlson motorn i bilen och kan inte se någon möjlighet att få in den i bilen på tvären med raka drev, så bilden ovan var nog rätt ändå. Dramat fortsätter.

2006-09-04

Det fanns inget mer till bilen hos Helander Junior i lådan där det borde ha legat. Inte nån annan låda heller. Däremot finns en halvfärdig kaross till. Helt enkelt var det nog så att bilen aldrig kom längre än så här - det här är ett avstannat halvfärdigt projekt. Jägne planerade sätta in en O o R motor. Helt klart är att det är omöjligt att få in motorn med raka drev, så det får nog bli en O o R och med med vinkelväxel ändå som i RT Special, som meningen nog var. Så bilden ovan var nog rätt nära från början. NB.

2007-12-20.

Vintern 2007-8 reserverades till att göra i ordning denna bil. När red satt och försökte konstruera en motor-kassett som kunde skjutas in i det rätt smala hålet under bilen och tittade noga på bitarna blev två saker tydliga. Detta är en mycket opraktisk konstruktion även om monoque-skalet är avancerat, lätt och mycket fint gjort och har en mycket snygg och elegant formgivning. I denna klanglåda är också dukat för vibrationer och destruerande skrammel. Det är trångt och svårt att komma åt. Den drivpaketlösning som är möjlig är en ståmotor med vinkelväxel eller en motor med direktdrift på vevaxeln. Att Jägne inte fullföljde denna bil är inte svårt att förstå.

I en av Helanders lådor hittade jag en gammal komplett vinkelväxel med hus och allt, fantastiskt fint gjord och splittad horisontellt. den köpte jag genast. Red. är mycket lat och slapp därmed själv göra en växelbox. Det fanns två framhjul - massiva hundbitringar vägande 1/4 kg st. och av bakelitkonsistens. Fick tag på C o R ballongdäck - gamla som till McCoy Invader - lika stora, svarvar fälgar till dem. Tegströms TT 92 däck går inte få tag på längre - konstigt. Går nog med dessa 60 år gamla ballongringar - bakaxeln varvar väl bara c:a 4000.

Enligt personlig kommunikation ( 2008-05-08 ) med Ivar Thorpman jobbade hans far Erik Thorpman 1944 - 45 också på FFV,s J 22 verkstad och han var utbildad konstsmed och en känd hejare på att knacka plåt ! Det troliga är då att han knackade till karossen. Han började själv med linbilar vid den tiden.

Nedan kan man se bottenhålet, färdigt fanns fästgängor av gammal lätt flygmodell. Först knackades till en plåt av 4 mm. aluplåt halvmjuk som täcklucka.

Sedan frästes upp ett chassi, som skruvades fast i luckan med 4 gummifästen från Kunze i Västberga, Stockholm. Ett 50 mm svänghjul svarvades och boxen frästes in och skruvades fast i chassit. En lagom lång bakaxel svarvades, härdades och slipades. ( Red,s första slipning.)

Nedan ses ett främre gummifäste. Förhoppningen är att vibrationerna dämpas så att täckluckan har en chans att sittta kvar.

2008 - 02 - 02

Red. har gnetat på med detaljerna till bilen. Man får komma ihåg att 1945 fanns det ingenting att köpa till linbilar i Sverige. Pionjärerna fick klara sig med vad man kunde knåpa ihop själv i det ransonerade landet. Det praktiska utförandet blev lite trevande, då man inte hade någon erfarenhet.

Nedan vä. en hundbitring och originalfälg samt fästet til linan i karossen. Dessa detaljer visar hur lite man visste första året av den nya hobbyn om krafterna, särskilt centrifugalkraften. Däcket är bara uppkrängt på en fälg med grunt konkavt urtag, det ledde till att när det började snurra på lite, 50 - 60 km/h så utvidgade däcket sig och hoppade av. Det lärde man sig vintern 1945 - 46. Linfästet är en M 4 pinne fastgängad i den mjuka karossplåten på 1 mm. Skulle antagligen ryckts av vid start av bilen.

Till höger syns nytillverkad avstängare av Olivertyp och fräst tank samt kollector till avgasröret.

Nedan kan man se avgasröret, som var modernt vid den här tiden. Hitåt lininfästningarna - M 4 bult sittande i kraftiga fästöron i chassit. Nysvarvade fälgar med 50 år gamla C - R ihåliga 100 mm däck - samma storlek som hundbitringarna. Då jag vill ha en bil som är enkel och driftsäker att köra blir det glödpluggs drift.

Nedan vä. växelboxen med nytillverkad mycket längre hjulaxel i seghärdningsstål. Boxen hittades i en skrotlåda, mycket fint gjord. Den är identifierad av Ulf Ek och gjord av Willy Angemeier från Sköllersta, vilken hjälpte Örebroklubben med mycket bitar förr.

Hö. framaxel av pendeltyp med fjädringselement troligen från J 22.

Nedan bilen bakifrån. Linbilsmodet 1945 föreskrev avgasrör. Hålen är att fästa gallret med.

Nedan bilen från sidan. Man måste beundra pionjärerna som gjore dessa konsthantverk - modeller. Bilen har en mycket elegant form gjord med stor stilkänsla efter förebilder av tyska racersportvagnar från 1939 - 40.

Nu återstår att lacka bilen, vilket blir i april när man kan stå ute och spruta. Målet är att köra den färdiga bilen vid Örebros stora old-timer tävling i Maj 2008.

2008 - 04 - 28.

Bilen är nu sprutad och färdig. Det är en avancerad konstruktion med monoque kaross - MEN det innebär att det är svårt att serva bilen. Motor - bakvagnskassetten skall tråcklas in i ett hål under bilen. Att montera framvagn - frontgrill är som att bygga flaskskepp - red skulle nog klara att bygga ett sådant nu. Den här bilen avses inte bli en polerad glashylle-drottning utan skall köras på oldtimer körningarna. En del barnsjukdomar kommer att visa sig och måste sorteras bort.

2008 - 05 - 17 Vid Old-timer tävlingen i Örebro kördes bilen och den gick direkt alldeles utmärkt med farter rumt 60 km/h. Inga märkbara skrammel eller vibrationer märktes. Dock var det nägot som höll emot, kanske mager eller avgasröret ströp - så lite utsortering är kvar. Troligen kan man komma till 75 km/h. Därmed är detta projekt avklarat.

2009. Bilen kördes två gånger. Det visade sig att avgasröret ströp moyorn - med det borttaget gör bilen snällt ca. 72 km/h.

Nils Björk