kman ”MÄTNING AV KOMPEN”

I SMRU meddelande 1/93 skrev jag en artikel om hur man med enkla medel och ganska hög noggrannhet kan mäta ”kompen” i en motor. Eller mer korrekt, mäta volymen i motorns förbränningsrum.


Frågan är inte mindre aktuell idag 2010-02-07 då ”kompen” har stor inverkan på en motors effekt så därför kommer det här en repris. Den metod som jag fördrar för att mäta volymen i ett förbränningsrum är följande: Modifiera tex. ett svart McCoy glödstift enligt Fig.1. Det går naturligtvis också att modifiera andra typer av glödstift på liknande sätt.

För att kunna mäta förbränningsrummets volym måste man ha en injektionsspruta med liten ytterdiameter och som rymmer 1 ml. (1 ml=1cm3). Det kan vara svårt att få tag på en spruta så kontakter inom sjukvårds- eller tandläkarebranschen är troligen nödvändigt. Innan mätningen kan påbörjas måste topplocket demonteras och kolven vridas till övre vändläge. Därefter tvättar man och torkar rent kolvens ovansida och topplockets insida med tex T-sprit. Om man inte gör det så blir mätresultatet fel.

Efter att topplocket har återmonterats skruvas glödstiftsdummyn (Fig.1) med tätningsbricka på plats. Kontrollera att kolven är i övre vändläge. Fyll injektionssprutan helt med tunn olja. Det går också bra med T-sprit eller annan lättflytande vätska. Justera oljemängden i sprutan så att den hamnar på ett jämt tal, tex. 1 ml. Spruta därefter in oljan genom hålet i glödstiftsdummyn tills den når övre kanten av hålet.

Se Fig. 2 Läs av på sprutan hur mycket olja som gick in i förbränningsrummet. Från det avlästa värdet drar man av 0.05 ml. 0.05 ml är den volym som glödstiftsdummyn rymmer om man har gjort måtten enligt Fig. 1. Exempel: Om man får ett värde på 0.43 ml drar man av 0.05 ml och får då en ”komp” på 0.38 ml.


Vilken ”komp” skall man då ha? Om detta råder det många åsikter men ett bra utgångsläge är att fråga dom som kör fortast i respektive klass! Därmed inte sagt att deras värden stämmer helt på andra motorer. Som vanligt gäller det att själv prova sig fram.

Kommentar av Nils Björk:

Det här är säkert bästa och exaktaste metoden för att mäta denna viktiga parameter. Dock har jag funnit att sk. turbo-glödplugg med koniskt säte och ingen packning är klart överlägsen de gamla pluggarna med kopparpackning - detta troligen då de har direktare värmeavledning på en större yta. Det är ju bara att svarva av en sån på samma sätt. Horst Denneler har bra koniska NovaRossi Turbo no. 4 som jag använder till både 5 och 10 cc.

Vad skall man då ha för komp ? Och som sagt - det varierar med olika pip - motor kombinationer. Octanarna har provat mycket. I 10 cc. har vi provat allt från 0.85 cc volym till 0.55 cc. Det viktiga att ha klart för sig är att det inte är farligt att ha hög komp - det farliga är att köra magert. Jag upprepar - det är inte farligt att höja kompen - det är farligt att köra magert ! Den så vanliga sjukan att bilen bara lägger ut rök och inte vill accelerera beror på för låg komp. Så hög komp är bra - då accar det mycket bättre . I princip ger hög komp också mera effekt - vrid och bilen orkar dra större hjul och det kan gå fortare. Mera komp utvecklar mera värme - då måste man kontra med att öka nålen för att kyla motorn. Ändå är det så att pipan är viktigare och laddar mer och bättre än kompressionen. Till slut kan det bli så att gödpluggen brinner upp efter en del varv om man höjt kompen för mycket. Just nu tror jag kompen för en tia skall vara 0.6 - 0.7 cc och för Novarossi 5 - 3.5 cc 0.37 cc.

Den perfekta snabba körningen är när motor och botten på bilen är svala efter körningen och glödpluggen ser oanvänd ut. Då har tändpunkten legat rätt och nålen varit lagom rik och regulerat kylning och tändpunkt. Skall man köra riktigt fort måste - måste - måste glödpluggen hållas intakt !!! Och det går, men det är svårt.

En parameter till att tänka på i detta sammanhang är stingern - sluthålet i pipan - pysventilen. Är hålet för litet brinner spiralen garanterat upp och är det för stort accar det sämre och går långsammare. Jag har funnit att i 10 cc. skall stingerhålet vara minst 8.4 mm på 80 mm. längd ( har nu 8.7 - 8.9 mm ) och i 5 cc. 7.2 - 7.4 mm på 80 mm. längd.