kman - 2006-01-08
MOTORTEMPERATURER

”Vilken temperatur motorn har under en körning har ingen betydelse bara det går fort!”

Detta påstående kan ju vara sant men faktum är att genom vetskap om vad man håller på med så går det oftast att köra ännu fortare.

För att få lite mer insikt om motortemperaturer så har Leif L och undertecknad under drygt ett år tillbaka gjort en del temperaturmätningar på LL.s 10cc bilar, FTL / Picco EXR och DNP / P60. Redan nu kan sägas att allt för få mätningar är hittills gjorda för att kunna dra några djupare slutsatser men en intressant sak har framkommit om än inte helt oväntad.

För att mäta motortemperaturen använde vi oss av ett ”on board”-instrument med minne så att vi efter en körning kunde avläsa hur hög temperaturen hade varit. Mätinstrumentets givare placerades mellan motorns övre kylfläns och topplocket vilket är vedertagen standard när det gäller att mäta temperaturer på modellmotorer. Temperaturen mättes på både motorns avgas- och framsida.

 

På dom mätningar som vi gjort har temperaturen på motorns avgassida varierat mellan ca150°C till strax över 190°C och varför temperaturen varierar så mycket har vi ännu för lite underlag för att säga något om. Däremot har vi sett att temperaturen på motorns framsida kan bli ca 40°C lägre än avgassidan.

Denna relativt stora temperaturskillnad mellan motorns fram- och avgassida gör att materialet i motorn utvidgar sig olika med påföljd att motorn kröker sig framåt som en banan. Detta i sin tur kan medföra att friktionen i motorn ökar och cylinderfodret blir ovalt.

Kan man genom ökad kylning av motorns avgassida och skärmning av framsidan utjämna temperaturskillnaden så kanske det går att få ut mer effekt och därmed ökad hastighet.

Mätinstrumentet som vi använt är köpt från http://www.venom-racing.com/ och kostar ca 30 dollar.