2007-01-28

Ny svensk motor - NB 5.

Sept 2005 åkte Octan-maffian till New York och körde och där träffade vi båtåkaren Jim Allen och fick se hans fantastiska källarverkstad. Han gör allting själv - motorer, bromsbänkar osv. Hans 15 cc. motorer har vevhus i stål, vilket han nämnde var överlägset ( i bromsbänken ). Red tog då upp den 50 år gamla tanken att se om jag kunde klara att göra en egen motor. 1958 - 1959 vände jag en Super Tigre med hjälp av en liten Hobby - Mat och den flög jag 205 km/h med på Modellsportens Dag med hjälp av nitro och pen-bladder. Baksug och fiberdisk. Jag förstod då inte hur lovande den var och att det var rätt väg. Sen hade jag under många år inga maskiner tills jag vid pensioneringen skaffade bra sådana och till VM 2004 vände jag en Novarossi 3.5 som visat sig gå bra. ( 2a på VM ). Så nu var det dags att se om jag kunde klara att göra ett eget vevhus åxå. Inte för att det behövs, NovaRossis vevhus är mycket bra, men för att ha kul. Som bergsklättrare som tillfrågas " Vad har du där uppe att göra " och de svarar " Därför att berget står där ".

Målsättningen var att se om det går att på ett enkelt sätt för en hobbyist att göra en motor i ett exemplar. Jag tittade runt på vad som har gjorts och de som har utvecklat sina motorer bäst är team-racingflygarna och gamle team-flygaren Metkemeyer med sin pylonmotor Profi 40. Mats Böhlin med sin MB 10 har lärt sig göra motorer inom team - racingen. Efter att ha gjort några vevhusprototyper, stod det klart - som en Hornet, delning mitt på - var en bra modell, fortfarande 60 år senare. Problemet med vevhus är att göra det viktigaste rätt - nämligen utformningen av överströmningskanalerna. Genom att dela här kommer man lätt åt att fräsa kanalerna i en enkel fräsmaskin. Det är ett enkelt koncept för en hobbyist att göra en motor med stor tidsinsats - men inte så rationellt för masstillverkning. Att vevkullagren ska sitta i stål är helt klart, samma utvidgningskoefficient som kulringarna och stål har betydligt högre hållfasthet än alumin-legeringar. Jag har använt automatjärn som är mycket lättbearbetat och nitrokarburerat, vilket ger en mycket hård yta. Självklart var ju att sätta motorfästena där de ska sitta, två vid yttre kullagret och två mitt i vevhuset. Cylinderdelen är gjord i lågexpansions-al-legering.

Genom att göra en 5 cc. motor kunde jag använda Novarossi 4.6 foder,kolv och stake, men genom att öka slaget kunde jag få fulla 4.95 cc, vilket novarossis vevhus svårligen har plats för. Insuget Zimmerman med lågfriktionsplast på utsidan. Det skall bli mycket intressant att se om jag kan få fart på denna metallklump i vår, för att prova det måste givetvis en särskild bil byggas, vilket pågår. Nils Björk.