NYTT.

--------------------------------------

2010 - 04 - 01 Gjutmodell Vega klar.

2010 - 03 - 07 Ekstrand har gjort ännu mera.

Hej! Nu är gjutmodell till Vega befriad från grundplattan. Putsning invändigt och lackning återstår. Sidor skall rundas och undersidan skall förses med spännklackar. Putsning och lackning där också .
Den gula är gjutmodellen från 1989 till min xtra 2,5 cc. Tillverkad i 13 exemplar. Mvh ÅE

2010 - 02 - 11 Ekstrand i Örebro har gjort mera.

2010 - 02 - 04 Ekstrand i Örebro som är en van träsnidare håller på att göra en trägjutmodell till botten på Falks nya 2.5 bil Vega.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 nov. Ekstrand har köpt en liten borrmaskin - fräs billigt på JULA 3000 kr. Är riktigt bra - för priset. Har morsekona 2 i spindeln. Enfas - går att fräsa lite i.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 Okt 2009.

Mats Böhlin har nu nästan färdigställt 4 växelboxar RQ 10 cc. avsedda för den botten Arne Zetterström gjorde för drygt 10 år sen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 sept 2009

Hej alla i SMRU

Jag vill endast informera er om vad som har hänt och kan bli aktuellt framöver. Detta meddelande skickar jag som information då Nils Björk inte anser det värt att skriva om under rubriken Insändare på hans egen hemsida för SMRU där han alltid finns med själv direkt eller genom egna kommentarer. Senast vid EM i Örebro och tidigare med otaliga reportage om konstruktionen av hans Orpheus som exploderade på grund av ett motorhaveri. ( Fel red. )

Det har varit många turer i ärendet om en nystart av den år 2005 nedlagda modellracerbilsklubben GMRK här i Göteborg som använde sin egen bilbana med namnet Lärje-Ring vid Alelyckans vattenverk som försörjer staden med dricksvatten av hög kvalitet genom kolfiltrering med aktivt kol sedan mer än 30 år då det inträffade ett industriutsläpp från dåvarande EKA i Bohus som förorenade både Nordre älv och Göta älv som rinner ihop där och utgör det vatten som senare transporteras från vattenverket vid Alelyckan i norra Göteborg. Vattenverket vid Lackarebäck finns dessutom i södra delen av Göteborg. Det blev vid det tillfället ett odrickbart vatten till hushållen i hela Göteborg och man tvingades att köpa dricksvatten som fanns i affärerna ifrån Norge i stället under en längre tid tills detta blev åtgärdat.

Det är det här området för vattenverket vid Alelyckan som gränsar till ett större område i norr tillhörande VA verket för Göteborgs stad. Detta större område omfattar även de 1200 kvadratmeter mark som tillhört GMRK och som kallades för Lärje-Ring då. Tyvärr blev klubben uppsagd ifrån markägandet i samband med att VA verket behövde en plats för schaktmassor som transporteras till och från området då det behövs sådana för dränering på olika platser där vattenskador uppstår även långt utanför Göteborg. Det var tydligen överdrivet att på det här sättet stänga hela området som numera är mycket väl inhägnat och även kamerövervakat som skyddat område för VA verket.

Jag har tidigare meddelat er alla på olika sätt även på SMRU hemsidan med hjälp av Nils Björk att det var en otroligt egendomlig situation som inträffade då jag fick reda på att den som skulle kontaktas för det här stängda området var min gode vän sedan mer än 40 år då våra familjer umgicks flitigt och barnen växte upp tillsammans nästan som syskon på den tiden. Det blev naturligtvis inget hinder för mig att få tillåtelse att besöka bilbanan som fått vara orörd sedan den slutade användas av GMRK.

De första hotfulla bilderna som även Nils Björk har haft tillgång till och även skickat till AMRCA i USA som förklaring till att detta var slutet för allt tävlande i Göteborg genom den här åtgärden ifrån VA verket med schaktmassor som började fyllas på även i den norra delen av området som tilldelats Lärje-Ring sedan år 1980. Den tidigare bilbanan för GMRK som kallades Säve-Ring och som låg på en stor och hög bergsklippa blev bortsprängd då den dåvarande platsen vid Stora Holm fick lämna plats för den nuvarande trafikleden till VOLVO från Angered via Angeredsbron som går högt över motorvägen till Norge.

Detta blev plötsligt ett beslut ifrån Göteborgs stad som överlämnade hela området vid Alelyckan norr om vattenverket till VA verket som ansåg sig behöva detta då. Sedan dess har det visat sig vara mycket överdrivet och det har inte alls behövts någon ytterligare dumpning av schaktmassor även där bilbanan finns eller på någon enda kvadratmeter av hela Lärje-Ring med 1200 kvadratmeter totalt som GMRK ägde tidigare.

Jag började därför undersöka vad som fanns att göra för att kunna återställa bilbanan och de tillhörande byggnaderna i tidigare skick till att börja med. Jag upptäckte då att den blå skyddskåpa av plast med SKF märkning som fanns i mitten av bilbanan var fäst med en mindre bult i en järnplåt som hade fyra M20 bultar för att kunna fästa en centrumpåle där. Ni vet alla vad som hände efter detta så jag tar inte upp detta på nytt här!

I stället började jag sanera klubbhuset invändigt ifrån klotter på väggarna som några vandaler hade roat sig med! Det tog endast några timmar att göra detta. Senare satte jag ett hänglås för dörren till klubbhuset och lät trappan som fanns inne i detta vara kvar för att inte visa att det fanns något att hämta där längre. Jag började förvara diverse trädgårdsredskap där som behövdes för att kunna avlägsna all uppvuxen vegetation som hunnit rota sig ordentligt under dessa fyra år utan underhåll. En av arbetarna som tillhörde VA verket uttryckte detta som att bilbanan "legat för fäfot" så länge han arbetat på övriga delen av området med olika transporter.

Det har jag inte låtit bilbanan göra längre och under åtskilliga veckors ihärdigt arbete efter min ordinarie arbetstid med att avlägsna all vegetation i synnerhet alla meterhöga björkplantor i samtliga skarvar för de yttre och inre ringarna av minst 60 meters omkrets och dessutom alla djupt liggande rötter för dessa så har äntligen bilbanan blivit användbar igen!!!

Den yttre delen av 40 cm bredd som utgör själva körbanan är otroligt nog inte skadad alls! Den syntes inte först så jag antog att den 1,5 meter breda inre delen utmed körbanan var avsedd för detta och behövde förses med ny beläggning av betong alternativt slipas. Det är helt onödigt som jag ser det numera då den delen endast behövs för att springa igång bilarna på.

Jag blev väldigt överraskad då jag upptäckte att min egen kraftiga centrumpåle kunde duga om den placerades omvänt vertikalt! Den var aldrig konstruerad för att användas fastmonterad på en sådan här avancerad höghastighetsbana. Jag har släpat med mig denna centrumpåle mest som ett minne av mera privat natur av en viss orsak som jag inte behöver nämna. Den blev till en början mycket provisoriskt monterad på den avsedda platsen med de fyra M20 bultarna. Den saknade då en mast och hade inte heller de fyra triangulära stödskivor av järn svetsade och som numera går från centrum utmed stolpen under det dubbelradiga SKF kullagret och till de fyra hörnen där det finns plats kvar för att förankra hela den här nya konstruktionen.

Det saknas fortfarande en nödvändig och av mina yngre kollegor på min arbetsplats som gäller en optisk sådan med en Laserstråle som bryts och som har mycket högre tidsprecision med avseende på de millisekunder som krävs i stället för den äldre varianten med avbrutet magnetfält som också gäller för millisekunder i tidsprecision med en Hall-effekt-switch.

Kablarna finns kvar för detta ändamål intill plattan på centrumpålen och går under jord till klubbhuset för registrering där med hjälp av en laptop dator och USB kontaktanslutning som en Laser tachometer behöver. Allt finns komplett att köpa redan här i Europa från två länder som under leverantörer av den här optiska utrustningen för hastighetsregistrering.

Även de sex stolparna som håller upp taket vid serviceborden har jag försett med nya anslutningar så att det går att erhålla en nödvändig belysning där igen. En automatsäkring för 10A har jag också redan för detta. Ett av borden saknade ena halvan av de två skivorna men den har jag också fått hjälp med att transportera dit till platsen för att kunna komplettera även det servicebordet som numera är återställt med det tidigare materialet och de rätta dimensionerna.

Anslutningen för de båda värmeslingorna under hela bilbanan är ordentligt isolerade på nytt och de båda jordade kablarna finns även med stickproppar inne i klubbhuset för att förses med 220V genom något lämpligt elaggregat som används vid utearbeten. Detta är bensindrivet eller dieseldrivet och kan lätt anskaffas från byggvaruhus till en rimlig kostnad. Detta kan då även förse belysningen vid serviceborden med ström. Endast 1 liter bensin i timmen går åt för att driva denna elgenerator enligt uppgift! Man kan även erhålla 380V från ett sådant om det skulle behövas.

Om ni fortfarande orkar läsa detta långa meddelande ända hit så önskar jag bara att det blir möjligt att erhålla den generösa lägre avgiften med 10% av den verkliga årskostnaden som ett företag måste betala för den här marken till Göteborgs stad. VA verket tjänar därigenom också på att erbjuda ett nytt GMRK som förening den lägre årsavgiften för det tidigare området på 1200 kvadratmeter och till en årskostnad av c:a 5 kr per kvadratmeter i så fall. Jag har redan fått löfte om ett sådant generöst avtal och VA verket kommer att ge sitt skriftliga medgivande för detta att lämnas till Göteborgs stad till förmån för GMRK som nybildad förening. De tjänar ju dessutom den här onödiga utgiften med den högre kostnaden för ett område som de ändå inte har någon användning för som jag har sett det också hittills!

Jag vill gärna höra era synpunkter var och en efter min redogörelse här och kommer även att besvara samtliga som hör av sig skriftligen! Ännu finns det hopp om en egen bilbana i Göteborg som står sig mycket väl i konkurrensen med övriga bilbanor inom Europa eller ännu längre utanför dess gränser i övriga världen!

Vänliga hälsningar!
Lars Lundvik

Interimistisk och självutvald som ny ledare av ett nytt aktivt GMRK i Göteborg! Är det någon som har något att invända emot detta kanske?

 

Kommentar från Red.

Lars Lundvik har varit mycket flitig med att skicka mail sista året. Invektiven och påhoppen har varit många, så det har inte varit tänkbart att införa dessa mail på hemsidan. Men här har kommit en publicerbar inlaga vad Lars Lundvik avser och gör med banan vid Alelyckan i Göteborg. Det är naturligtvis bara trevligt om han kan få igång linbils - verksamhet där. Kan han få igång körningar där enligt FEMAs och SMRUs regler är det bara att gratulera. Måhända måste det nog till mer än en person att driva och sköta en bana - minst 3-4 personer går nog åt till detta. Vi får hoppas han lyckas med sitt medlemsvärvande. Säkerheten kräver också att centrumpåle och skyddsplank är omsorgsfullt utformade enligt FEMAs reglemente och inte enligt privata ideer av en entusiast som aldrig kört linbil.

Nils Björk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 April. Britt Hagel plötsligt avliden. För 3 år sedan avled Rolf Hagel, nu följde hans ständiga följeslagare Hustrun Britt efter.

Nedan till vänster serverandes fika i kiosken i Örebro maj 2000. T. h en bild från största triumfen - VM seger i motorfriflyg i England 1960.

--------------------------------------

2008 - 05 - 13

ART SHOW

----------------------------------------------------

1 Maj 2008 var träning som vanligt i Örebro.

Nedan ser man hur Caster ytterligare förbättrat säkerheten genom fjärrstyrning av automatavstängaren. Det blev en bra dag, många testade och lärde sig hur bilen inte skulle ställas in. En ny bränslepump för tankning testades också.

Nedan ser man hur Nisse, Helge och Ulf provsitter det nya säkra fikabordet.

------------------------------------------------------

2007 - 12 - 21

Vår gode vän och klubbkamrat Bertil Attervik har gått ur tiden !


Måndagen den 3 december vaknade Bertil inte upp till den nya dagen. Han hade kämpat färdigt mot de allt fler åkommor som efter hand drabbat honom.

När vi två dagar tidigare hade telefonkontakt verkade han visserligen något tröttare än vanligt men han skulle ringa så fort han kände sig lite piggare. Bertil gav ju aldrig upp och hade en förvånansvärd förmåga att se positivt på framtiden.

Det fanns många byggprojekt med bland framtidsplanerna. Dödsbudet kom därför som en chock när Bertils fru Gun ringde på morgonen och berättade vad som hänt. Vi känner ett djupt deltagande med Gun i sorgen !

Bertil hade en över 50-årig tid som modellbyggare inom flyg, båt, ångmaskiner och ångdrivna tåg bakom sig när han vid början av 2000-talet började intressera sig mer aktivt för modellracerbilar. Bilden ovan är från den första träffen för att titta på lite olika möjligheter att komma igång inom modellbilsporten.

Några planer på att börja tävla på toppnivå var det aldrig fråga om. Bertil var mer intresserad av själva byggandet. Han var duktig och noggrann både i maskinbear-betning och handarbete och han ville helst göra sina egna konstruktioner och formgivningar. Där kom Bertils kunskaper från de andra modellsporterna fram.

Vi kommer att minnas honom som en vänlig och hjälpsam kompis och vi saknar honom redan !

Kamraterna i Göteborgs Modell Racer Klubb

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANS KÖPKE AVLIDEN. 1936 - 2006.

Från SMRU Meddelande nr 2 1996 saxas en av honom själv skriven presentation.

Hans Köpke var väl mest känd som en verklig road-racing talang på 60-talet och här nedan en presentaton skriven av den kände mc - kontinentluffaren Lasse Johansson i MC VETERANERNAS tidning nr 5 2004.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-09-18

Protokollet på tyska från Generalförsamlingsmötet vid EM i Pila har kommit. 13 länder var representerade.

( kort sammanfattning av red)

I President Ströbels tal nämnde han säkerheten som en viktig frågeställning. De högre farterna i 5 och 10 cc. har fått presidiet att göra en säkerhetschecklista för banorna, särskilt där 2007 GP och Grand Slamtävlingar skall köras. Bl. a skall skyddsplanket vara av min laminatträ 25 mm eller 2 mm rostfri plåt.

Han nämnde också att vi närmar oss kabelbyte till nästa grövre dimension i 5 och 10 klasserna. Här har Horst Denneler meddelat att 2.1 mm. lina ( nästa dim. i 10cc. ) är den grövsta som är möjlig att tillverka med nuvarande metod. Presidenten bad deltagarna tänka ut framtida sätt att ta ned farterna.

Medlemmar och nybörjare, FEMA 3,5 klassen har utvecklats till en expertklass, det finns ingen billig och enkel nybörjarklass. Ströbel hade här frågor och inga svar. Väntar på förslag. Schweiz kom som förra året med förslag om en ny nybörjarklass. 2.1 cc med vevaxelinsug, ingen fjädring bak, EFRA ljuddämpare. Direktdrift eller raka drev. Maxvikt 1350 gram, samma lina som 1,5. Ålder på förare 10 - 25 år.

Vid EM 2007 blir 3 heat. Klasserna skall stå till 2012, vad göra sen ?

Ströbel blev vald till president på två år igen.

Finanserna var utan problem och genom att inte ge ut årssammanfattningen sparas mycket pengar. Den finns nu att hämta på Internet.

Tävlingar 2007: EM OCH VM går 3 - 5 Aug i Jaroslavl. GP Sverige och Grand Slam Örebro 16 - 17 Juni. Totalt 14 GP och Grand Slamtävlingar.

EM 2008 har Stryi i västra Ukraina erbjudit sig arrangera. Beslut nästa år.

FEMA,s styrelse frågade med anledning av sommarens snabba körningar avslutningsvis hur många länder som delegaterna tyckte skulle vara tillstädes vid världsrekord satta i Europa för att godkännas. 12 av 13 länder ville ha 3 närvarande nationer, den trettonde nationen ville ha två !

( Red,s kommentar med anledning av elakheter i Hannoverreportaget: Då så, färdigsnackat. I god demokratisk ordning beslöt samtliga nationer, även Sverige, att det skulle vara mer än en nation närvarande vid världsrekord i Europa. Red. hade hört av två olika delegater att detta inte togs upp, men det gjorde det. Vad som nu gäller med ev. nya världsrekord är oklart. Mats Böhlins 338 km/h i 10 cc. kördes före beslutet och kanske godkänns om Styrelsen inte inför retroaktivitet. Falks 311 infördes efter beslutet och gäller troligtvis inte, men han var över säkerhetsgränsen, så linbyte blev det. Priit Höjer körde 309 i somras i Tallinn med två nationer före beslutet och Falk körde 308 i Hannover med mer än tre nationer och med grova linan. Så småningom visar det sig nog vad som gäller. )

Så småningom kommer nog hela protokollet på speedmodelcar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-04-12

VÅRBILAR 10 cc. 2006.

Europamästare Mats Böhlin nya bil KmanB finns nu i två mycket lika exemplar och skall köras av Mats och Nils Björk. Bilen bygger på en Kärrman gjuten 5 cc. botten och är ganska liten med liten frontarea och mycket strömlinjeformad. Den är konstruerad att ligga högt över marken för att minimera bromsande markinteferens och har ett brett handtag för att generera nödvändig downforce. På den främre är karossen bakad i kolfiber över en skumplastkärna i vakum ( 200 g ) och den bakre bilen har en kaross enligt sista skriket av trä : abachi och balsa ( 240 g ). Den främre bilen har en självbyggd box utväxling 1:1,75 med axelkullagren på utsidan om drevet och den bakre bilen den excellenta 1:1,61 Denneler-boxen. Stötdämpad fjädring med långt slag fram och bak för ojämna sydliga banor. Givetvis MB motor med avgasventil och flood-off. Mats tränade i höstas 339 km/h, är det i år drömgränsen 340 ryker ? Kan svenskarna behålla sin 10 cc. hegemoni i år? Picco kommer med en ny motor och Tonu Sepp laddar om.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MB Fabriken har flyttat.

Mats Böhlin har flyttat och håller nu på att flytta in sina maskiner och utrusta en ny fabrikslokal i Västerort i Stockholm. Då det är förrådet i ett hus för vanliga människor blir det hela trångt som i en Ubåt. Flera maskiner och hurtsar har försetts med hjul för att kunna rullas under bänkar när de inte används. Men den nya serien av MB motorer rullar på ändå. en del arbete är utlejt.

--------------------------------------------------

Rolf Hagel in Memoriam.

Från Veteranmodellflygarnas excellenta tidning OLDTIMER har vi fått kopiera följande runa. ( deras hemsida är www.smos.info).

Den täcker naturligtvis huvudsakligen hans avsevärda modellflygaktiviteter, det var när han avslutade dessa i början på 70-talet som han började med linbilar och han fick här en minst lika framgångsrik modellist-karriär som med flyget. Red. vet dock at den seger han själv var mest stolt över världsmästerskapet i F-int. Red. har känt mycket hobbyfolk inom bil-racing, road-racing, modellflyg och modellbilar, men ingen har varit i närheten av Rolfs resvillighet. Han kunde på torsdag bestämma sig för att delta i en radiobilstävling på Sicilien på lördagen, och så drog han - nonstop. Rolf var en modellist hela sitt liv alltsedan han i mycket unga år efter kriget började med modellflyg på Årstafältet i Stockholm.

Red. har känt Rolf sedan 50-talet, då han började med linstyrning, bl.a flög han team-racing med Mario Pinotti. Han blev snabbt känd som en jävel på att vässa motorer. Red. kommer mycket väl ihåg EM Bryssel 1959 (tror jag) där jag bl. a. flög speed och Rolf mycket generöst lånat ut sin Supre Tigre 2.5 cc. motor till mig. Jag hade dåligt tanksystem och fick ingen fart, men efter tävlingen hade man en liten motortest i depån där de vassaste testkörde Super Tigre fabrikens herrar Garofali och Pratis testpropeller. Rolfs motor varvade 1000 rpm mer än någon annan. Rolf var som klippt och skuren för speed, men han klarade inte brottningen med pylonen, och därför blev linbilar den nya hobbyn. Åren gick och det hade börjat bli jobbigt att hämta tillbaka friflygmodeller en blåsig dag många gånger. Tror det var Bengt Abrahamsson somm lockade in honom till bilarna. Det tog inte lång tid förrän han dominerade här också med t. ex. Skånska Ville med vänd Super Tigre X 15. Världsrekord. Så rullade det på i 30 år med oräkneliga segrar och kontinentalresor. Han körde också radiobil med sonen Pontus. Och trimmade och servade Picco motorer åt alla.

Nils Björk

Med hustru Britt Cranfield, England 1960. ----------------------Till hö. i depån någonstans 40 år senare med sina två 10or.