OLDTIMERKÖRET I ÖREBRO 16 MAJ 2009.

Årets kör gynnades av mycket fint väder, +15 ° sol och ingen blåst.

Årets inteckning i Oldtimerkannan för bästa prestation togs av Leif Åström och Lars O Johansson gemensamt för deras jämna körningar med sina nyrenoverade Blue Devil. Åström var också bäst på regulariteten - bara 4 tusendelar ifrån angiven fart. Märkbart var att de flesta körde mycket pricksäkert och driftsäkert - de 6 första hade mindre än en kilometers avvikelse.

namn
önskefart
bil motor
heat 1 km/h
heat 2 km/h
1
Richard Helander
122
SMRU 1.5 cc
118.290
115.272
2
Pelle Liden
100
SMRU PAW 1.5 cc
54.476
0
3
Kalle Gardh
78
EGEN Enya 1.5 cc
0
0
4
Dag Tisell
98
SMRU PAW 1.5 cc
100.631
-
 
5
Ulf Ek
170
Slabang EGEN 2.5 cc
168.362
166.382
6
Bo Gardh
100
Alfa Romeo TC ryss 2.5 cc
0
-
7
John Goodall
150
Slabang Oliver 2.5 cc
148.941
150.798
7
John Oliver
140
Slabang Oliver 2.5 cc
139.068
140.515
8
Ulf Ek
160
RQ 58 Oliver 2.5 cc
161.916
156.492
9
Rune Granberg
150
RQ 65 SuperTigre 2.5cc
0
0
10
Johan Clason
132
EGEN TEMU
128.706
132.582
11
Mats Böhlin
162
Proto 68 SuperTigre 2.5cc
155.278
159.583
12
Bo Gardh
120
Bugatti TC Ryss 2.5 cc
-
-
13
Ulf Ek
170
RQ 65 KB 2.5 cc
0
173.774
 
14
Nils-Erik Palmen
198.5
Strumpfel SuperTigre 5 cc
197.513
-
 
15
Lennart Forslöf
170
Papina Hornet 10 cc
0
-
16
Leif Åström
155
Blue Devil Dooling 10 cc
154.996
-
17
Richard Helander
155
10 cc
-
-
18
Kalle Gardh
180
Railton McCoy 10 cc
175.240
-
19
Lars O. Johansson
155
Blue Devil Dooling 10 cc
155.948
-
20
Harry Jonsson
175
Padda McCoy 10 cc
0
-
21
Ulf Ek
175
Invader McCoy 10 cc
166.575
-
22
Lennart Forslöf
150
Papina Miles 10 cc
109.593
-
23
Leif Åström
170
Challenger Dooling 10 cc
0
-

Resultat Regularitetstävlingen

1
Leif Åström Blue Devil
0.004
2
John Oliver Slabang
0.5
3
Johan Clason EGEN
0.6
4
John Godall Slabang
0.8
5
Lars O Johansson Blue Devil
0.95
6
Nils-Erik Palmen Strumpfel
0.98

Nedan ses Åström och Lojansson med sina Blue Devil. Är en Tegström konstruktion från 1948. Tegström byggde den första i stålplåt knackat på en träform. Den bilen gick tidigt till USA. Rune Granberg fick träformen och snittade den horisontellt samt holkade ur och göt fem ex i alumin. Nu blev två färdigbyggda. Dooling med batteritändning.

Nedan vä. Lojansson hade en ovanligt lång startkäpp. Hö - bland dieselåkarna var det gamla cykelhjulet populärt - här Kalle Gardh och Richard Helander.

Nedan - det engelska laget med John Oliver och John Goodall körde jämnt och bra med Oliver Slabanger. Slabang är inte en Zettis konstruktion -Det är enl. Zettis Berra Skoglund som är pappa till den - gjord 1958. Varför kör de inte sin egen Bottums Up ? - jo Slabangen är snabbare.

Nedan kollar Mats Böhlin på en gjutning av Snabba Ville som Odelius fått tag på - framför motorer och bilar till Salu. Bilen främst en Oliver Alfa. Eskader inspirerades av den - Björn Karlström ritade och B O Nilsson gjorde gjutmodell och byggde första Eskader Alfan med Elfin 2.5. ( källa Zettis ) Zettis körde den i Eriksdalshallen 1951 - nytt Svenskt rekord 103.97 Red har fått tag i ett manglat ex av den - kom här över en fin okörd Elfin 2.5 som passar.

Nils Björk