PER ARNE ÅKERSTEDT HAR GJORT EN BATCH FLOOD-OFF AVSTÄNGARE. Flood-off PBS. (Push Button System) 2006 -03 - 13.

Två sorter för olika grova slangar, till vä. slang 2 x 5mm. för 5 och 10 cc. och till hö. slang 2 x 4mm. för 2,5 - 3,5 cc. Nedre delen är inte bearbetad, så där kan man anpassa till olika bilar.

Detta är en bekväm 3 vägs-flödare. På den till vä. ser man två plungers, först trycker man in den nedre och sen den övre. Då är båda ledningarna stängda. För man armen framåt öppnas slangen till nål och då kan man köra och när man sen för armen bakåt släpps flödningen på .

Fördelen med den här avstängaren är att armen har en liten rörelse och det krävs inte någon stor kraft för att stänga av.